OFERTA

Swoją ofertę kierujemy do klientów indywidualnych jak i do przedsiębiorstw oraz instytucji. Posiadamy odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie oraz nowoczesny sprzęt i oprogramowanie niezbędne do rzetelnego wykonania powierzonych nam zleceń.

oferta-informatyka

Oferta Informatyczna

 • Tworzenie map numerycznych.
 • Obróbka map numerycznych.
 • Kalibracja obrazów rastrowych.
 • Wykonywanie kart inwentaryzacyjnych studni, komór.
 • Mapy z projektem podziału.
 • Plany zagospodarowania terenu.
 • Tworzenie dokumentacji geodezyjnej.  (operaty geodezyjne)
 • Bazy danych EGiB, GESUT, BDOT.

Zadaj pytanie

oferta-geodezja-slask

Oferta Geodezyjna

 • Wznowienie znaków granicznych.
 • Podziały nieruchomości.
 • Rozgraniczenia nieruchomości.
 • Mapy do celów projektowych.
 • Tyczenie obiektów budowlanych wraz z przyłączami.
 • Pomiary powykonawcze.
 • Niwelacja terenu.
 • Pomiary objętości mas ziemnych.
 • Kontrole pionowości.
 • Pomiary powierzchni użytkowych.

Zadaj pytanie

Przykładowe realizacje

logonastrone